Outsourcing IT - jak działamy?

Dla firmy powierzającej swój dział IT podmiotowi zewnętrznemu niezwykle istotna jest kwestia wiarygodności partnera, jego kompetencji oraz procedur jakie są stosowane.

Działalność naszej firmy można przedstawić w następujących etapach:

1. Określenie potrzeb i oczekiwań klienta

Najważniejszy element dobrej współpracy to zrozumienie specyfiki biznesu kontrahenta. Poznanie specyfiki funkcjonowania i wyodrębnienie krytycznych procesów w firmie jest niezwykle istotne. Dzięki temu możemy tak zaplanować nasze prace by w jak najmniejszym stopniu wpływały na pracę pracowników.


2. Analiza istniejących rozwiązań

Po określeniu wymagań klienta pora na zestawienie ich z istniejącą infrastrukturą. Na tym etapie robimy inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, sprawdzamy konfigurację i opracowujemy plan działań zmierzających do płynnego przejęcia obsługi działu IT.


3. Przejęcie obsługi działu IT

Zmiana firmy obsługującej dział IT nie musi być problematyczna. Tak samo jak przekazanie własnego działu w zarządzanie zewnętrznemu podmiotowi. Zawsze działamy w taki sposób by klient końcowy nie odnotował przerw w pracy. Na tym etapie do klienta przydzielony jest dedykowany administrator prowadzący, który jest w ciągłym kontakcie telefonicznym, tak aby w jak najkrótszym czasie wyeliminować potencjalne problemy.


4. Wdrożenie monitoringu

Kładziemy ogromny nacisk na właściwe monitorowanie infrastruktury klienta. Wyeliminowanie konieczności zgłaszania problemów przez użytkownika końcowego jest naszym priorytetem. Administrator powinien pierwszy dowiedzieć się o potencjalnym problemie lub awarii oprogramowania czy sprzętu. Każdy powierzony nam sprzęt czy usługa jest monitorowana przez specjalne oprogramowanie, a administratorzy niezwłocznie reagują na pojawiąjące się zgłoszenia z monitoringu.


5. Wdrożenie i weryfikacja procedur backupu

Na tym etapie nie chodzi tylko o wykonywanie backupu. Ten etap jest oczywisty i większość firm obslugujących wykonuje kopię. Istotna jest jednak kwestia weryfikacji poprawności kopii oraz opracowanie procedur jak najszybszego przywrócenia działania serwerów czy stacji roboczych. Ważne by kopia obejmowała dłuższy okres (np 30 dni) oraz przywracanie kopii było proste i szybkie.


6. Obsługa Hot-line IT

Ten element ma istotne znaczenie dla pracowników. Szybkie rozwiązywanie problemów, pytania zgłaszane drogą telefoniczną lub poprzez livechat wpływają pozytywnie zarówno na czas rozwiązywania pojawiających się kwestii jak i zadowolenie użytkownika końcowego. Ważne dla nas jest by końcowy użytkownik miał poczucie, że zawsze może liczyć na szybkie rozwiązanie problemu.


7. Optymalizacja działań IT

Optymalne wykorzystanie infrastruktury IT powoduje zmniejszenie kosztów działania firmy. Staramy się w taki sposób dobierać działania i rozwiązania sprzętowe by jak najbardziej efektywnie wykorzystać istniejące zasoby, zarówno sprzętowe jak i zasoby finansowe.


8. Zadowolenie klienta

Najważniejszy punkt, chociaż umieszczony na końcu. Nasza praca będzie miała sens tylko wówczas gdy na końcu klient będzie zadowolony w takim stopniu by polecić nasze usługi. temu podporządkowane są nasze działania.