Infrastruktura w firmach


Serwery i sieć

Właściwe zarządzanie infrastrukturą sieciowo serwerową jest niezbędne do uzyskania wysokiej niezawodności, a co za tym idzie oszczędności kosztów.  W ramach usługi zarządzania IT oferujemy kompleksowy monitoring, utrzymanie i administrowanie następującymi obszarami:


Automatyzacja procesów

W ramach usługi oferujemy wsparcie w automatyzacji procesów w firmie. Aktywny udział firmy zarządzającej wraz z kierownictwem firmy pozwala na opracowanie procedur automatyzujących powtarzalne czynności, tak by w jak największym stopniu zwiększyć efektywność wykorzystania infrastruktury technicznej. 


Zarządzanie bezpieczeństwem

Pełny monitoring sieci i serwerów, zarządzanie aktualizacjami oraz audyty bezpieczeństwa - elementy, bez których cieżko wyobrazić sobie bezpieczeństwo danych.  Monitoring pozwala również na reagowanie na problemy na wczesnym etapie - zanim ich skala utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Kopie zapasowe

W tym obszarze usługa obejmuje zarządzanie kopiami bezpieczeństwa, opracowywanie procedur zapewnienia ciągłości pracy (Disaster Recovery Plan). Wszystko ma na celu wyeliminowanie możliwości utraty danych i potencjalnego narażenia firmy na bankructwo lub duże koszty zdarzeń losowych.