serwisie oprócz naprawy komputerów i laptopów wykonujemy czynności poprawiające pracę sprzętu komputerowego. Jest to fizyczne czyszczenie komputerów z zanieczyszczeń stałych takich jak: kurz,pyły przemysłowe i osady.

 Czyszczeniekomputerów i laptopów obejmuje:

Czywarto czyścić komputer z kurzu?

Brudne łopatki wentylatora maja dużo mniejsza wydajność w dostarczaniu powietrza. Gdy łopatki wentylatora są oklejone osadami, kurzem,pyłem ich praca staje się głośniejsza, a to pogarsza komfort pracy. Brudne łopatki wentylatora w skrajnych przypadkach mogą zablokować się i tym samym mogą przestać doprowadzać powietrze do chłodzenia a to doprowadzić może do przegrzania komputera (i czasem jego uszkodzenia).

Radiatorjest odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła z procesora czy kartygraficznej. Radiator, którego szczeliny zapchane są kurzem, pyłemlub osadami staje się mało wydajny. Kurz, osady i pył działająjak swoista izolacja przed utratą ciepła. Głównym celem działaniaradiatora jest jak najefektywniejsze odprowadzanie ciepła, wartowięc regularnie usuwać nagromadzone zanieczyszczania, któreutrudniają odprowadzanie ciepła z podzespołów komputera. Czystyradiator = prawidłowa temperatura procesora i karty graficznej.

Zakurzone,zapylone wnętrze komputera lub laptopa sprawia, że temperatura np.procesora czy innych podzespołów wzrasta. Przegrzane podzespoły komputera bardzo często powodują niestabilna pracę komputerów, w tym nieoczekiwane restarty.